Veckoplanering för årskurs 1A

Utvalda

Vecka 22:

Måndag – vi följer schemat

Tisdag – vi följer schemat

Onsdag – Vi följer schemat

Torsdag – vi åker till Naturhistoriska riksmuseet

Fredag – Vi följer schemat. Kom ihåg att det är idrott. ALLA byter och och duschar.

 

 

bild4

 

 

 

Annonser

Städa lådor och hyllor

Fredag 1 juni kommer eleverna att städa ur alla sina lådor samt ta hem det som finns på deras hyllor (det de inte längre använder, vantar, mössor osv.).

Alla behöver ta med sig en plastpåse som de kan stoppa alla saker i.

Det som inte har tagits hem på fredag kommer att kastas.

Mvh Therese

Veckobrev v.21

Utflykt

På torsdag (31/5) ska vi åka till Naturhistoriska riksmuseet och titta på utställningen om kroppen. Vi kommer att vara borta hela dagen. Detta betyder att skolan startar som vanligt kl 8.10 och vi är tillbaka senast kl.15.00. Eleverna får ha med sig egen matsäck. Har man inte möjlighet att ta med sig mat så säger man till så fort som möjligt så får man mat från köket.

Se mer information i tidigare blogginlägg.

Visättraskolan visar och Ministjärnorna

Tidigare i veckan fick ni hem en lapp med information om Visättraskolan visar och Ministjärnorna. Här är en kort sammanfattning.

Tisdag den 5/5 börjar eleverna skolan kl. 9.10 och slutar som vanligt 13.30. Efter att skolan har slutat kl.13.30 är det fritids som vanligt eller så går eleverna hem om de inte har fritids.

Sen ska ALLA elever vara tillbaka på skolan igen och i klassrummet kl.15.30 för att förbereda för Visättraskolan visar.

Ni vårdnadshavare är välkomna till skolan kl.16.30. Därefter går vi klasslärare ner till Fleminghallen med eleverna för att titta och uppträda på Ministjärnorna. Ni vårdnadshavare får gå ner till Flemminghallen före oss så att ni är på plats när vi kommer. När ministjärnorna är slut får eleverna gå hem.

Det är obligatorisk att vara med på Visättraskolan visar och Ministjärnorna, det är istället för en annan skoldag. Det betyder att alla elever ska var tillbaka till på skolan kl.15.30, annars registreras det som ogiltig frånvaro.

Läxhjälp

På onsdagar kl.15.00 är det läxhjälp på skolan med Oya (från förskoleklassen). Man får då sitta med Oya och göra sina läxor. Man måste dock fortfarande ta hem läxan så att man varje dag kan öva på att stava orden.

Kläder

Se över vad ni har för kläder på era hyllor i kapprummet, vilka ni behöver ha kvar och vilka ni kan ta hem. Alla elever delar hylla med en kompis och det blir väldigt trångt om det hänger både vinter och vårkläder på hyllorna.

Det är lätt att saker försvinner när man måste lägga kläder på golvet för att få plats.

Läxan lämnades ut tisdag 22/5 och ska lämnas in måndag 28/5

Denna vecka har vi jobbat med:

No: Den här veckan har vi inom tema kroppen övat på att läsa de faktatexter som eleverna skrivit om de olika organen. Vi har sedan spelat in det eleverna läser och ska göra en film om kroppen som kommer att visas för er föräldrar på Visättraskolan visar den 5/5.

Sv: I temaarbete om kroppen har vi tränat på att läsa en text och presentera den i form av inspelning. Eleverna gjorde även ett stavningstest i måndags. Där vill jag ge alla elever beröm, det märktes att de hade tränat! 🙂

Då vi förbereder inför Visättraskolan visar så har vi inte haft några läsgrupper denna vecka. Vi kommer att fortsätta med läsgrupperna i höst.

Matematik: vi repetera 10-kamrater, dubbelt/hälften, positionssystemet och tallinjen.

Vi har gått igenom subtraktion, att subtrahera, räkna minus. Vi har pratat om att subtraktion handlar om skillnaden mellan två tal och att det finns olika sätt att tänka på när man ska räkna.

Vi tränade på detta genom att arbeta i Bingel (IPad).

Engelska: vi tittade på Muzzy in Gondoland del 6 samt tränade på de olika kroppsdelarnas namn.

Trevlig helg önskar Therese, Daniel, Almasa och Mia

Torsdag 31/5 Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet

Torsdag 31/5 kommer 1A att åka till Naturhistoriska riksmuseet hela dagen för att arbeta med tema kroppen.

Skolan startar som vanligt kl.8.10 och slutar när vi är tillbaka (senast kl.15).

Man behöver ta med sig:

Matsäck (mat)

Dricka

Vatten

Frukt

Om det är någon som inte har möjlighet till att ta med sig mat hemifrån säger man bara till oss så fort som möjligt så får man mat från köket.

Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans!

Mvh Therese, Mia, Daniel och Almasa

Veckobrev v.20

Läxhjälp

På onsdagar kl.15.00 är det läxhjälp på skolan med Oya (från förskoleklassen). Man får då sitta med Oya och göra sina läxor. Man måste dock fortfarande ta hem läxan så att man varje dag kan öva på att stava orden.

Kläder

Se över vad ni har för kläder på era hyllor i kapprummet, vilka ni behöver ha kvar och vilka ni kan ta hem. Alla elever delar hylla med en kompis och det blir väldigt trångt om det hänger både vinter och vårkläder på hyllorna.

Det är lätt att saker försvinner när man måste lägga kläder på golvet för att få plats.

Läxan lämnades ut tisdag 15/5 och ska lämnas in måndag 21/5

Observera att det från och med denna vecka är en ny läxa. Det är diktamen (träna på ord och kunna stava dem) samt skriva meningar.

Tydligare instruktioner finner ni i elevernas skrivhäften/läxhäfte.

Slime

I tisdags kom åk 5 in till 1A och 1B och lärde oss att göra slime. Det var roligt, spännande och kladdigt!

Denna vecka har vi jobbat med:

No: Den här veckan har vi inom temaarbete kroppen arbetat med våra sinnen. Vi har tittat på film och läst i SO-boken om våra fem sinnen; lukt, smak, syn, hörsel och känsel. Vi har även gjort några olika test där vi fått använda sinnena ett i taget. Vi har gjort hörsel-, smak- och lukttest. Det var spännande, läskigt, starkt och roligt 🙂

Sv: I temaarbete om kroppen har vi fortsatt att skriva faktatexter och då tränat på att skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Vi fortsatte med våra läsgrupper.

När vi läser så diskuterar vi ord vars betydelse vi inte förstår samt vad texten handlade om (ord- och läsförståelse). Därefter ställer vi frågor till eleverna utifrån texten som de svarar på muntligt och diskuterar tillsammans. När vi gör detta så utvecklas eleverna läs- och läsförståelseförmåga.

Matematik: vi repetera 10-kamrater, dubbelt/hälften, positionssystemet och tallinjen.

Engelska: vi tittade på Muzzy in Gondoland del 5 och 6 samt tränade på de olika kroppsdelarnas namn.

Trevlig helg önskar Therese, Daniel, Almasa och Mia